Novinky ze světa investic

Zajímavé články, nejnovější informace z trhu, postřehy analytiků a inspirativní rozhovory. Prostě vše, co musíte vědět.

Náhled článku
11. 7. 2024Kamil Kricner

Nástupnictví a prodej firem: Kamil Kricner pro ASMP ČR

Co vlastně řeší obor corporate finance? A jak by se podnikatelé měli co nejlépe připravit na nástupnictví a prodej své firmy? To probral Kamil Kricner v podcastu pro ASMP ČR. Věnoval se také alternativnímu financování firem – IPO, dluhopisům nebo private equity. Rozhovor si přehrajte zde Není nad příklady z praxe Na jednom takovém ilustroval Kamil Kricner, co vlastně řeší obor corporate finance a jak vám může pomoct: „Jeden z klientů CYRRUS vlastnil malou síť ordinací. Zatímco se pomalu připravoval na důchod, dostal nabídku na odkup svých ordinací. Nabídka mu přišla zajímavá a už už by tu transakci podepsal. Když zjistil, že děláme i korporátní poradenství, požádal nás, abychom mu transakci verifikovali, aby zjistil, jestli s prodejem dělá dobře.  Zjistili jsme, že nabídka byla poddimenzovaná. Vypracovali jsme znalecký posudek, se kterým mohl jít za původním investorem. Nakonec klient svou síť ordinací prodal výrazně lépe, než původně zamýšlel.“ Mezigenerační předání firem je větší téma, než se může zdát Pokud chcete svoji firmu jednou předat svým potomkům, nečekejte, až vám dojdou síly a zdraví. Začněte sebe i budoucí generaci připravovat včas. Předání se přitom dá velmi dobře naplánovat, jen je potřeba na to myslet. I s tím vám v CYRRUS Corporate pomůžeme. Na co by měl podnikatel myslet, pokud uvažuje o vydání korporátních dluhopisů? O dluhopisech se hodně mluví a píše. Bohužel spíše v negativním slova smyslu, protože máme za sebou bouřlivou dekádu v oblasti nabízení dluhopisů. A tak se dnes stává skoro sprostým slovem, což není dobře. Přitom dluhopis je naprosto legitimní nástroj pro financování podniků. Oproti bankovnímu financování vám dá více svobody. „Důležité je zmínit, že dluhopisem není dobré financovat začínající byznys,“ dodává Kamil Kricner, „dluhopisy neslouží k financování podnikatelských snů. Naopak u nich je zásadní posoudit míru zajištění, tržby a historii firmy. Proto v CYRRUS odmítneme třeba osm zájemců z deseti “   Pomůžeme vám s vydáním korporátních dluhopisů. Bez zbytečných složitostí. Ozvěte se přímo Kamilu Kricnerovi: Kamil Kricner Jednatel, specialista pro oblast financování „Na kapitálových trzích se pohybuji už od bakalářského studia. Během více než 20 let jsem pracoval jako makléř i ředitel pražské pobočky. Zodpovídal jsem za rozvojové projekty a nastavování procesů. Nyní se věnuji zejména alternativnímu financování firem.“ +420 221 592 [email protected] Kamil Kricner Přečtěte si také, jak jsme pomohli najít investora pro firmu LIKOV.

Náhled článku
11. 3. 2024Klára Kouřilová

Řešte budoucnost rodinného podnikání včas: mezigenerační výměna se povede jen asi čtvrtině firem, říká odborník

Řešte budoucnost rodinného podnikání včas: mezigenerační výměna se povede jen asi čtvrtině firem, říká odborník V 90. letech v Česku vzniklo spoustu rodinných firem, jejichž majitelé se teď začínají chystat do důchodu. Přicházejí ale na to, že jejich potomci nejsou připraveni převzít podnikání. O problematice a alternativách mezigeneračního předání nám řekne víc Marek Hatlapatka, jednatel společnosti CYRRUS Corporate Solutions a specialista na M&A poradenství. Kolika firem se mezigenerační výměna týká? Přesná statistika sice neexistuje, ale většina průzkumů i naše zkušenosti z terénu ukazují, že problematika generační výměny je aktuální nebo v nejbližší době aktuální bude u přibližně každé páté rodinné firmy. V praxi to znamená tisíce firem, a to nepočítáme živnostníky a mini firmy s pár zaměstnanci. Zatímco jinde ve světě u rodinných firem už většinou několik výměn proběhlo, u nás jsme teprve ve fázi první generační výměny – jak si vedeme ve srovnání se zahraničím? Dá se říci, že zatímco v některých ohledech již české podnikatelské prostředí za těch více než 30 let dospělo, procesem silné vlny generační výměny v rodinných firmách jsme si ještě neprošli a prostě se to, stejně jako vše ostatní, musíme naučit. A to učení je pro mnoho podnikatelů-zakladatelů bolestné. Soustředí se na byznys, nejsou zvyklí dělat dlouhodobější strategie, což je jádro celého budoucího problému. Jak dlouho průměrně proces předávání trvá? Proces předání firmy je mnohem delší a komplexnější, než si většina podnikatelů uvědomuje. Ve vyspělých zemích se nová generace na dobu, kdy převezme kormidlo, systematicky připravuje dlouhé roky předem, pět let je úplné minimum. Často je to vlastně po celou dobu dospělého života. U nás často výměna proběhne pod časovým tlakem, kdy si zakladatel najednou uvědomí, že už nemá energii, že život kolem plyne příliš rychle, začne mít zdravotní problémy nebo jej prostě už jen vyčerpaly podnikatelské problémy, což v posledních letech covidu či války není nic abstraktního. K tomu, aby se výměna povedla, je potřeba aktivní účasti obou stran. A to bývá kámen úrazu. „Pohodlný a finančně zajištěný život v potomcích neprobudí podnikatelského ducha.“ V čem konkrétně bývá problém? Je jich hned několik. Někdy zakladatel prostě nikoho k sobě pustit nehodlá, veškeré know-how si nechává pro sebe a pro najaté manažery spíš než pro své potomky. Jindy je problémem i velké ego a pocit, že nikdo firmu nemůže řídit lépe než její zakladatel či současný majitel. Nebo naopak hraje roli snaha až příliš dlouho držet potomky daleko od stresů podnikání, což spolu s tím, že jim zajistí pohodlný život, minimálně z finančního pohledu, vede k tomu, že až potomci dozrají do věku, kdy by již mohli teoreticky firmu převzít, zakladatel s překvapením zjišťuje, že děti nemají toho stejného podnikatelského ducha, jako měl v jejich věku on. To je problém zvlášť v oborech, které dnes takříkajíc nejsou „moderní“ či nevedou k rychlým výsledkům. Typicky jde o strojírenství a technické obory. Existují obory, kde se mezigenerační výměna daří lépe? Kupodivu ano, možná trochu překvapivě je to třeba v zemědělství nebo v oborech s vysokým podílem IT a moderních technologií. „V zahraničí se první rodinná generační výměna povede přibližně v polovině případů. Předání mimo rodinu ale není špatně.“ Jaký je podle Vašich zkušeností poměr firem, kde původní zakladatel předá firmu potomkům, versus kde ji prodá do cizích rukou mimo rodinu? Z našich zkušeností je úspěšné předání v rodině méně pravděpodobné než prodej mimo rodinu. Odhaduji, že maximálně třetinu, spíše čtvrtinu rodinných firem čeká úspěšné generační předání v rodině. Minimálně v této vlně, která začíná probíhat. Pro srovnání, ve vyspělém zahraničí se rodinná generační výměna povede při prvním předání přibližně v polovině případů, a druhé předání má zhruba třetinovou úspěšnost. Na druhou stranu je dobré říct, že předání mimo rodinu není automaticky špatně. Má spoustu předností, často vede ke zvýšení výkonnosti firem, k reorganizaci činnosti firmy směrem k vyšší přidané hodnotě, zavádění nových postupů a know-how... Jak najít vhodný okamžik k předání? Když si podnikatel stanoví jasný plán na mnoho let dopředu, není to žádné umění. Ale právě to je slabé místo českých (nejen) rodinných firem. Plán není, nebo není včas, a to vede k přesluhování či neoptimálním řešením vzniklým pod tlakem aktuálních okolností. Jak často se na CYRRUS Corporate obracejí rodinné firmy a chtějí vyřešit svoji situaci? Obracejí se na nás často a tento trend v posledních měsících jednoznačně zesílil. Důvodů je několik, podnikatelé-zakladatelé mají svůj věk, prošli si složitým obdobím covidové krize a hned vzápětí krizí energetickou, čím dál hůř se jim hledají lidé, a i tradiční obory jsou stále více protkány novými technologiemi. A když k tomu přidáte nestabilitu podnikatelského prostředí, nekoncepční a nepřipravené věci, jako jsou změny ve zdanění zisků z prodeje firem, není divu, že zájem je skutečně velký. Přicházejí podle Vás včas, nebo už „pět minut po dvanácté“? Obvykle nepřicházejí včas, ale vždycky existuje řešení, které je lepší než se snažit vše řešit samostatně či strčit hlavu ještě na chvíli do písku. Takže ty, kteří nás osloví, chválím, protože je to důkaz, že se nad tak strategickou věcí už zamysleli a odhodili část ega, které by je mohlo stát spoustu peněz. A ty jim dokážeme uchránit, ať už nalezením nejvhodnějšího kupce, pomocí při generačním předání ve firmě či třeba v uvozovkách „jen“ objektivní zpětnou vazbou na jejich podnikání, čísla, plány a strategie. Naše jednoznačná zkušenost je, že velká část českých rodinných firem je řízena dobře z pohledu technických a odborných znalostí, mnohem horší je to však v oblasti finančního řízení a strategie. A tam si troufnu říct, že umíme pomoci prakticky vždy. „Vezměte si k ruce někoho, kdo má odvahu udělat věci, které nemusejí být v rodině populární.“ Proč je podle vás dobré vzít si k předání firmy „prostředníka“? Ať už jde o rodinné předání či prodej firmy ven z rodiny, vždy se jedná o těžké rozhodnutí, a k němu je dobré mít někoho neutrálního, kdo dokáže poradit, převzít část činností a má odvahu udělat věci, které nemusejí být v rodině populární. Vzít si „na hrb“ některé tyto těžkosti je nedílnou součástí naší práce. Jaké jsou možnosti předání firmy mimo rodinu? Připadají v úvahu dvě základní skupiny kupujících. Buď jsou to strategičtí investoři nebo finanční investoři. Ti první jsou často podnikateli preferovaní, protože se obvykle rekrutují ze stejného oboru od konkurentů, dodavatelů či odběratelů. Zakladatel si tak od nich často slibuje pokračování cesty, kterou nastavil a díky synergiím může takový investor mnohdy nabídnout vyšší cenu. Jak obtížné je najít takového investora? Právě proto, že to nemusí být vždy jednoduché, je někdy výhodnější podívat se po finančním investorovi, což je obvykle fond, například private equity (PE) fond, který má zkušenosti s akvizicemi firem, jejich vyladěním a následným prodejem. Což ale samozřejmě implikuje, že nákupní cena musí poskytovat dostatečný prostor pro adekvátní zhodnocení firmy v horizontu několika let, po které si finanční investor firmu nechává ve svém portfoliu. Zvláštním typem investora může být i samotný management firmy. To je v zahraničí celkem běžná praxe, kdy si manažeři firmy půjčí peníze a sami firmu od majitele odkoupí. „Když vám dojde šťáva, je už pozdě začít řešit, komu firmu předáte.“ Měl by si podnikatel při prodeji mimo rodinu nechávat alespoň minoritní podíl? Co se týká toho, zda prodat 100% podíl či si ponechat minoritu, většinou je podnikateli preferován prodej celého podílu, zvláště u těch transakcí, kde už ideální čas na předání či prodej uplynul. Zachování minoritního podílu může někdy dávat smysl, například tehdy, když jsou zákazníci firmy na zakladatele silně vázáni a on má ochotu či motivaci se řízení části firmy ještě nějaký čas věnovat. Prodej pouze minoritního podílu je naopak už úplně jiný příběh. Co byste poradil podnikatelům, kterým už nastává čas na předání kormidla? Na naší práci poradců pro firmy je těžké a zároveň krásné, že existuje jen málo široce použitelných šablon. Téměř vždy pracujeme případ od případu a ideální řešení hledáme na míru. To samozřejmě neznamená, že neexistují obecné rady, které šanci na úspěšnou mezigenerační výměnu zvyšují, a o většině z nich tady už byla řeč. Klíčové je být si vědomý toho, že čas, zvláště v podnikání, plyne strašně rychle. A že až dojde „šťáva“ a ona u každého jednou dojde, je na optimální předání již pozdě. Dát mladší generaci šanci ukázat, zda to může být zrovna ona, kdo firmu jednou převezme, je extrémně důležité. A pokud se to nevyvíjí správným směrem, je stejně tak důležité si to včas přiznat a začít hledat jiné řešení. Stejně jako kdekoliv v životě i zde platí, že „kdo je připraven, není překvapen“. Pomůžeme vám s analýzou vašeho podnikání i se samotným prodejem. Bez zbytečných složitostí. Získejte nezávislý pohled od expertů. Ozvěte se přímo Markovi Hatlapatkovi: Marek Hatlapatka Jednatel, specialista pro oblast poradenství a optimalizace „Po studiích jsem nastoupil do CYRRUS jako analytik akciových trhů. Přes pozice hlavního analytika a hlavního investičního stratéga jsem se nakonec začal věnovat převážně analýzám kapitálových struktur, due dilligence a fúzím a akvizicím. V oboru jsem již 20 let.“ +420 538 705 [email protected] Hatlapatka Přečtěte si také, jak jsme pomohli najít investora pro firmu LIKOV.

Náhled článku
7. 3. 2024Kamil Kricner

Jak získat kapitál pro růst podnikání pomocí korporátních dluhopisů

Jak získat kapitál pro růst podnikání pomocí korporátních dluhopisů Jestliže potřebujete získat více peněz pro rozvoj své firmy, pak jsou pro vás korporátní dluhopisy správnou volbou. Na rozdíl od klasického bankovního úvěru získáte částku rychleji, ve vámi požadované výši a za dodržení podmínek, které si sami určíte. Pomůžeme vám s emisí dluhopisů a seženeme investory, kteří rádi zafinancují rozvoj vaší firmy. Hlavní slovo máte vy a potřeby vaší firmy Menší administrativní zátěž než u bankovního úvěru Od 5 000 000 Kč do libovolné výše Přečtěte si, jak spolupráce s CYRRUS probíhá. Neztrácíme čas formalitami, stačí začít e-mailem Nejprve potřebujeme vědět něco o vaší firmě a o účelu, pro který hledáte peníze. Stačí, když nám zašlete základní informace na e-mail [email protected]. Nezapomeňte uvést i kontaktní údaje, ozveme se vám obratem telefonicky. Na základě poskytnutých informací provedeme základní prověření vaší firmy (případně si další informace vyžádáme) a na následné schůzce vám představíme možnou podobu vašeho korporátního dluhopisu. Návrh připravíme tak, aby byl zajímavý pro vás i investory. Následuje detailní (placená) hloubková analýza, jejíž součástí je scoring emitenta. Samozřejmostí je smlouva o mlčenlivosti Když bude vše v pořádku, pozveme vás na osobní schůzku do naší brněnské nebo pražské pobočky. Vše samozřejmě ošetříme smlouvou o mlčenlivosti a další smluvní dokumentací. Dojednáme finální podobu emisních podmínek vašeho korporátního dluhopisu a uveřejníme jej na našem dluhopisovém tržišti topdluhopisy.cz. Propagaci dluhopisu podpoříme skrze ověřené marketingové kanály a nabídneme jej prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a. s. „Po vydání korporátního dluhopisu vám můžeme pomoci s jejich administrací, tedy vypořádáním úpisu, evidencí vlastníků, výplatou úroků a jistiny. Taktéž se, v případě vašeho zájmu, postaráme o vedení vašich dluhopisů na účtech klientů u obchodníka s cennými papíry. Nemusíte se tedy o nic starat a vše potřebné vám zajistíme my,“ dodává Kamil Kricner, specialista pro oblast firemního financování. Ve spolupráci s marketingovým oddělením CYRRUS vytvoříme poutavou brožuru, ve které představíme váš byznys i účel dluhopisové emise.   Ukázková brožura v PDF ke stažení   Představit vás můžeme také ve videu: Video pro emitenta Geetoo. Kdy dojde ke splacení dluhopisu? Klasicky se jistina (půjčená částka) splácí až na konci životnosti dluhopisu, tedy až k datu splatnosti, které je určené v emisních podmínkách. Průběžně, např. ročně, je investorům vyplácen pouze úrok. Podmínky splacení jistiny a úroku lze nastavit i jinak, například u diskontovaných (zero) bondů se jistina i úrok splácí až v den splatnosti.

Náhled článku
20. 2. 2024Klára Kouřilová

Zprostředkovali jsme prodej majoritního podílu ve firmě LIKOV

Pomohli jsme úspěšně prodat majoritní podíl ve firmě LIKOV – a to ve velmi krátkém čase Druhá generace majitelů rodinné firmy LIKOV se rozhodla, že nejlepším řešením pro budoucnost firmy LIKOV i pro rodiny vlastníků bude prodej společnosti. Od chvíle, kdy si vlastníci vybrali CYRRUS jako svého poradce pro organizaci prodeje firmy, do dne vypořádání transakce přitom uplynulo pouhých 6 měsíců. Přečtěte si více o tom, jak proběhl prodej v naší režii. LIKOV je předním českým výrobcem a dodavatelem stavebních profilů a příslušenství pro odvětví zateplování budov a sádrokartonové konstrukce. V roce 2022 dosáhla společnost tržeb 1,5 mld. Kč, přičemž EBITDA přesáhla 260 mil. Kč. LIKOV je s odhadovaným podílem 55–60 % vedoucím dodavatelem na trhu ČR a SK a významným exportérem dalším 250 zákazníkům ve 39 zemích světa. Společnost s moderní výrobní základnou v Kuřimi zaměstnává na 150 lidí. Převod rodinné firmy na třetí generaci nebyl nejlepším řešením Společnost LIKOV před transakcí vlastnili čtyři spolumajitelé, pánové Radek Toman, Daniel Toman, Pavel Burant a Petr Burant. Každý s vlastnickým podílem 25 %. Vlastníci byli již druhou generací rodin zakladatelů společnosti LIKOV. Jiří Burant a Miroslav Toman společnost založili v roce 1994 a svým dětem ji předali v roce 2007. Protože se další převod na třetí generaci nejevil jako nejlepší řešení ani pro LIKOV, ani pro rodiny vlastníků, rozhodli se majitelé prodat společnost novému investorovi. V červnu 2023 proto začali hledali partnera, který jim pomůže najít vhodného investora s ohledem na další rozvoj firmy, transakci zorganizovat, řídit rizika celého procesu a dosáhnout nejvýhodnějších podmínek prodeje. Náš TIP: Poslechněte si podcast s Kamilem Kricnerem o nástupnictví a prodeji firem > Rychlost transakce byla jednou z klíčových podmínek Prodávající měli kromě dosažení výhodných podmínek prodeje tři hlavní požadavky: Rychlost: podmínkou bylo realizovat transakci ještě v roce 2023, tj. v horizontu 6 měsíců  Senioritu poradců: transakci se měli osobně věnovat seniorní poradci s rozsáhlými zkušenostmi z finančních trhů. Diskrétnost. Na základě těchto priorit vybrali prodávající nás. Prodeji se za naši stranu věnovali dva seniorní poradci Marek Hatlapatka a Petr Ullmann. Obchod se nám v souladu se zadáním prodávajících podařilo realizovat ve velmi krátkém čase: od podpisu poradenské smlouvy (červen 2023), až k signingu (listopad 2023), a closingu (polovina prosince 2023). „Na začátku každého prodejního procesu je porozumění cílů prodávajících a sběr a analýza informací pro pochopení obchodního modelu společnosti, jejího postavení na trhu a potenciálu dalšího rozvoje,“ upřesňuje poradce Petr Ullmann. Na základě získaných dat vytvoříme oceňovací model a indikaci, za jakou částku by se dala transakce uskutečnit. „Nezapomínejme však, že dosažené podmínky prodeje a zejména kupní cena jsou vždy nakonec výsledkem nabídky a poptávky, proto je další důležitou součástí prodejního procesu vytipování vhodného okruhu potenciálních investorů – tzv. long list.“ Ve spolupráci s marketingovým oddělením připravíme také informační materiály – tzv. teaser a informační memorandum – prezentaci prodávané společnosti pro investory.  „Po vyhodnocení zájmu investorů a prvních indikativních nabídek řídíme další proces směrem k maximalizaci cílů prodeje a výběru nejvhodnějšího investora. Zatímco prodejní proces řídíme a odpracujeme na naší straně, náš klient má neustále kontrolu nad každým důležitým krokem v celém procesu,“ dodává Petr. Podařené finále pro všechny strany Řada transakcí, i těch menších, na trhu trvá typicky výrazně déle než v případě LIKOVu a ne vždy se jim plně věnují zkušení finančníci. V CCS se transakci naplno věnovali dva seniorní poradci a s podporou a zázemím skupiny CYRRUS bylo možné maximalizovat cíle prodávajících v ambiciózním časovém rámci. A jak transakci uzavřel jeden z prodávajících? „Moc děkuji za SKVĚLOU spolupráci. Byla to celkem jízda, ale za to velmi podařené finále to stalo.“ A lépe bychom to sami neřekli. O transakci psali také: Hospodářské noviny: Jet Investment Igora Faita koupil 70procentní podíl ve firmě Likov. Její výrobky se využívají při zateplení budov Forbes: Faitův Jet Investment koupil většinu ve firmě Likov. Cenu strany nezveřejnily