Uživatelské podmínky

Obecná ustanovení

Uživatelské podmínky internetových stránek CYRRUS CORPORATE (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky, za kterých lze užívat internetové stránky http://www.cyrruscs.cz (dále jen „Internetové stránky“). Majitelem a provozovatelem Internetových stránek je CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha (dále jen „CYRRUS CORPORATE“).

Obsah a odpovědnost

Informace obsažené na Internetových stránkách nejsou právním, daňovým či investičním poradenstvím. Informace nelze považovat za návrh na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv konkrétního investičního nebo jiného instrumentu.
Obsah Internetových stránek byl získán ze zdrojů, které CYRRUS CORPORATE považuje za spolehlivé, přesto však nemusí být správné, úplné a aktuální. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné představy o dané otázce či tématu. Před provedením jakékoliv investice na základě informací uvedených na Internetových stránkách si informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků.

CYRRUS CORPORATE, jeho statutární orgán, zaměstnanci nebo spolupracující osoby nepřejímají žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu způsobenou, ať přímo či nepřímo, užitím informací prezentovaných na Internetových stránkách.

CYRRUS CORPORATE nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Internetových stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. V případě nefunkčnosti Internetových stránek se můžete pro získání informací obrátit na pracovníky CYRRUS CORPORATE prostřednictvím jiných komunikačních prostředků:

Tel.: +420 800 297 787                                          

E-mail: [email protected]

CYRRUS CORPORATE neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Internetových stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

Ochrana osobních údajů

CYRRUS CORPORATE chrání osobní údaje návštěvníků tohoto serveru před jejich zneužitím. CYRRUS CORPORATE nesbírá osobní údaje, vyjma těch, které uživatelé dobrovolně poskytne prostřednictvím formulářů a vyjma těch, které je oprávněn nebo povinen archivovat ze zákona. Poskytnuté údaje jsou využívány pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Při návštěvě Internetových stránek si CYRRUS CORPORATE zaznamenává různé technické informace a údaje o uživatelích v tzv. log files. Tyto soubory neobsahují osobní údaje či informace osobního charakteru. Bližší informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Registrace na Internetových stránkách

Pokud se uživatel zaregistruje na Internetových stránkách společnosti, má možnost získat informace, které nejsou běžně dostupné neregistrovaným uživatelům. Registrací dává uživatel CYRRUS CORPORATE souhlas se zpracováním v registraci uvedených osobních údajů a jejich využitím pro zasílání obchodních sdělení. Získané osobní údaje mohou být poskytnuty členům koncernu CYRRUS CORPORATE. Pokud se uživatel zaregistruje pro odebírání informací emailem, může kdykoliv tuto registraci zrušit prostřednictvím odkazu v patičce každého zaslaného emailu. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávách šifrovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, abyste prostřednictvím elektronické pošty neposílali informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení májí zájem. 

Autorská práva

CYRRUS CORPORATE si vyhrazuje veškerá autorská práva k informacím umístěným na Internetových stránkách. Informace obsažené na Internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu. Jakékoliv užití Internetových stránek jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, odkazování prostřednictvím jiných internetových stránek, dalšího zpracování nebo úprav či pořizování kopií, je bez souhlasu CYRRUS CORPORATE zakázáno.

V souvislosti s Internetovými stránkami je zakázáno údaje uvedené na Internetových stránkách rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření a prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl, i na archivace informací u uživatele. V případě zájmu o jiné užití Internetových stránek než jejich prohlížení a čerpání informací, se můžete obrátit na CYRRUS CORPORATE prostřednictvím e-mailu [email protected].

Platnost

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2015.